Be Significant

B e w e g e n d e  mensen mijn werk
Dat wat mensen beweegt mijn passie

Navigeren

Op deze website kunt u navigeren door middel van de:


Wie is Bart?

Bart is een sport- en beweegprofessional die zich richt op de (persoonlijke) ontwikkeling van het individu en groepen mensen, zowel in de sport als in het (dagelijkse) werkzame leven. Hij onderscheid zich van andere professionals door:

  • Ruime praktijkervaring met betrekking tot bewegende kinderen (als docent bewegingsonderwijs, volleybaltrainer & trainersopleider).
  • Theoretische achtergrond (bewegingswetenschappen, opleidertrajecten, masterclasses).
  • Kennis van typologie (JTI & ActionTypes).

  • Op dagelijkse basis sport te gebruiken om kinderen (tot 12 jaar) en pubers (tot 18 jaar) zich te laten ontwikkelen als mens.
  • Met enige regelmaat de opleiding en begeleiding van (beginnende) volleybaltrainers, -coaches en andere kaderleden voor z’n rekening te nemen.

„Objectief en vragend, zo kan ik Bart het beste omschrijven. Door de juiste vragen te stellen en vooral door te blijven vragen, weet hij vaak de onderste steen boven te halen. Je zal hem nooit betrappen op een halve voorbereiding en wat hij vandaag niet weet, weet hij morgen.”

Personalia

Naam

Bart Schmeits

Woonplaats

Boekel

Geboortedatum

22 januari 1984

Telefoon

06-12593178

E-mail

info@besignificant.nl

LinkedIn

Afgeronde opleidingen

2001-2006

School of Human Movement and Sports, Hogeschool Windesheim te Zwolle, richting LO, diploma januari 2006.

2006-2008

Bewegingswetenschappen, VU University te Amsterdam, specialisatie sportpsychologie (ik ben geen sportpsycholoog), diploma augustus 2008.

2011 (najaar)

HBO Orthopedagogiek, via NCOI, diploma december 2011.

2013 (voorjaar)

Accreditatie voor werken met de Jungiaanse Typologie Index.

Werkervaring Onderwijs

2008 - heden

Tijdelijke dienstverbanden als docent op:
SBO De Sprankel te 's-Hertogenbosch
KC De Troubadour te Rosmalen
Daltonschool De Polder te Oss
Hogeschool van Arnhem & Nijmegen te Nijmegen
Hooghuis Lyceum te Oss

2009 - heden

Beschikbaar als oproepkracht voor combinatiefunctionarissen van het Sport Expertise Centrum (SEC) te Oss en ’S-PORT te `s-Hertogenbosch.

Werkervaring Bijscholingen

2012 (apr) - heden

Betrokken bij het ontwikkelen en het verzorgen van bijscholingsmodules van NOC*NSF, in het kader van 'Samen naar een veiliger sportklimaat'. Deze modules zijn ontwikkeld volgens het principe van de Academie voor sportkader (ASK). Voor de modules 'trainen en coachen van 6-12 jarige' en 'trainen en coachen van pubers' ben ik de kerndocent, verder ben ik trajectbegeleider binnen de module 'sportief coachen = winst'.

2013 (mei) - heden

Het verzorgen van typologiesessies waarin deelnemers hun voorkeurstype leren kennen, dit op basis van JTI & ActionTypes. Deze voorkeuren gaan zowel over cognitieve aspecten (leerstijl, communicatie, conflicten, etc.) als ook over bewegingsvoorkeuren (visuele dominantie, bewegingsrichtingen, etc.).

Werkervaring Volleybal

2002 - heden

Allround volleybaltrainer (t/m 2e divisie), gespecialiseerd in het werken met mini's (6 t/m 12 jaar) en topjeugd (t/m 18 jaar). Daarnaast begeleid ik stagiaires, trainers in opleiding en geef ik workshops aan trainers, coaches en overig kader.

2003 - heden

De Nevobo huurt mij in voor diverse werkzaamheden; Het geven van training aan de regionale talentengroepen, het geven van volleybalclinic's in het onderwijs (PO - VO - MBO) en het ontwikkelen en geven van losse (thema-) workshops, trainerscursussen en het afnemen van trainersexamens (niveau 2 & 3).

Volleybal

Over welke sport het ook gaat, op topniveau ziet het er altijd makkelijk uit. Volleybal is daarop geen uitzondering. En toegegeven, op campingveldjes en vakantiestranden vliegt er regelmatig een bal door de lucht. Iedereen kan immers met zijn of haar handen een volleybal in de lucht houden, dat is op zichzelf niet zo bijzonder. Maar wanneer er volgens de officiële spelregels gespeeld dient te worden blijkt het toch ineens een ingewikkeld spelletje te zijn.

Het valt immers niet mee om een bal in de minimale contacttijd zo te raken dat deze precies op de gewenste plaats terechtkomt. Dit ‘feit’ wordt bevestigd door de analyse van een willekeurige mini- of jeugdwedstrijd. Het winnende team heeft vaak meer punten cadeau gekregen (door fouten van de tegenstander) dan dat het daadwerkelijk zelf gescoord heeft. Dit geldt overigens ook voor de meeste wedstrijden in de lagere seniorenklassen.

Basisvaardigheden

De eenvoudigste manier omdat het aantal fouten en gescoorde punten beter in balans te brengen is door bij mini’s en jeugd veel aandacht te besteden aan de basisvaardigheden, zowel fysiek (veelzijdig bewegen, lenigheid, stabiliteit, etc.) als technisch (onderarms spelen, bovenhands spelen, slagtechniek). Be Significant heeft zich als volleybaltrainer gespecialiseerd

in het aanleren van deze basisvaardigheden bij mini’s (6 – 12 jaar) en talentvolle jeugd (13 – 18 jaar). In een ontspannen sfeer wordt er hard gewerkt, waarbij plezier en veel balcontacten de uitgangspunten zijn. Het stevige fundament wat op die manier ontstaat biedt ‘later’ de mogelijkheid om de volgende stappen te zetten.

„Bart is volgens mij de beste
CMV-trainer van Nederland”

Volleybal & Onderwijs

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Een slogan die de meeste verenigingen wel ergens in hun beleidsplan hebben staan, maar in de meeste gevallen blijft het ook daarbij. En dat terwijl iedereen weet dat nieuwe leden niet vanzelf binnen komen wandelen, daar moet iets voor gebeuren. Be Significant wordt dan ook regelmatig ingehuurd door verenigingen om te helpen met bij het werven van nieuwe leden.

Zijn diploma als docent bewegingsonderwijs zorgt ervoor dat hij zonder problemen de gymles op de lokale basisschool kan overnemen om op die manier een serie kennismakingslessen aan te bieden. Maar er zijn meer mogelijkheden, waaronder ook het organiseren van een vriendjes- en vriendinnetjestraining bij de eigen club.

„Bart is een zeer deskundige trainer: hij heeft veel verstand van sport en bewegen, zowel algemeen als volleybalspecifiek. Bart is rustig, geduldig en duidelijk in zijn instructies. Hij bereidt zijn trainingen goed voor waarbij hij stapsgewijs te werk gaat met het eigen maken van vaardigheden en daarin rekening houdt met de individuele verschillen”

Tessie de Haas, collega trainer

Be Significant binnen uw vereniging?

Wilt u Be Significant inhuren om de ontwikkeling van de volleyballers binnen uw vereniging een boost te geven? Of wilt u nieuwe ledenwerven door kennismakingslessen aan te bieden op de lokale (basis-) scholen? Aarzel niet langer en stuur een mailtje naar volleybal@besignificant.nl of bel met
06-12593178.

Typologie

Mensen hebben allerlei voorkeuren en gewoontes, de meeste bekende voorkeur is waarschijnlijk links- of rechtshandigheid. Veruit de meeste voorkeuren zitten ‘verstopt’ in uw gedrag, maar komen wel tot uiting op bezoek bij een klant of tijdens een conflict met een leidinggevende. Door uw eigen voorkeuren te ontdekken ontwikkelt u niet alleen inzicht in uw eigen gedrag, maar leert u tevens welke indruk u maakt op uw omgeving. Tegelijkertijd ontstaat er ook waardering voor het gedrag van anderen,

waardoor u op een constructieve manier gebruik kan maken van elkaars sterke punten. Maar dat is niet alles, er bestaat namelijk ook een relatie tussen bewegingsvoorkeuren, visuele dominantie en typologie. Kennis hiervan is eigenlijk onmisbaar voor iedere trainer / coach, op elk niveau en in elke sport. Het biedt u namelijk de mogelijkheid om direct voordeel te halen uit kwaliteiten waarvan u (en uw sporter) niet wist dat ze aanwezig waren.

„Bart is een perfecte spiegel voor organisaties, en dus ook voor de onze. Ook in onze samenwerking durft Bart te spiegelen, maar heeft een ruime mate van zelfkennis waardoor alles bespreekbaar blijft. De aanvulling voor onze organisatie, zeker ook die van u!”

Testmethodieken

Be Significant is geaccrediteerd om te werken met een officiële vragenlijst (JTI), welke wereldwijd gebruikt wordt. Bij individuen wordt deze vaak ingezet in combinatie met één of meerdere feedbackgesprekken. Als het gaat om groepen werknemers of sporters, zijn er meerdere mogelijkheden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de verschillen te duiden aan de hand van diverse werk- of bewegingsvormen. Ook maakt Be Significant gebruik van speciale testjes waardoor u kunt ervaren dat u letterlijk uit balans bent wanneer u buiten uw voorkeuren functioneert.

Typologie & het individu

Komt u vaak moe / futloos thuis van uw werk, zonder dat daar fysiek gezien een reden voor is? U bent waarschijnlijk niet de enige Nederlander die op z’n werk continu gedwongen wordt om buiten zijn of haar voorkeuren te functioneren. Uit een profielanalyse wordt heel snel duidelijk binnen welke functies u zich als een vis in het water zult voelen.

Heeft u een fitnessabonnement, maar gaat u nooit? U zult niet de eerste zijn die een trainingsschema krijgt aangeboden dat niet bij uw voorkeuren past. Na het bepalen van uw voorkeursprofiel is het eenvoudig om bewegingsactiviteiten te vinden die u waarschijnlijk wel consequent volhoudt.

Zit u om welke reden dan ook niet lekker in uw vel en is het bezoeken van een psycholoog een stap te ver? Overweeg dan eens om uw eigen voorkeuren te leren kennen, en laat Be Significant u helpen om één of meerdere stappen in de juiste richting te zetten.

Typologie & het bedrijfsleven

In ieder bedrijf wordt wel eens aan teambuilding gedaan, vaak worden er dan allerlei activiteiten ondernomen waarbij de helft van het personeel zich eigenlijk niet op z’n gemak voelt. Plan daarom eens een typologiesessie en ervaar dat uw personeel binnen één dag meer ‘team’ wordt dan ooit. Persoonlijke voorkeuren kunnen snel van duiding worden voorzien middels herkenbare situaties, waardoor het onderlinge begrip en vertrouwen in een recordtijd zullen groeien.

Typologie & sport

Wat in het bedrijfsleven geldt voor een groep medewerkers, geldt natuurlijk ook voor een sport- / begeleidingsteam. Ook daar moet worden samengewerkt en ontstaan wel eens spanningen of zelfs conflicten. Kennis van de voorkeuren van uw sporters en stafleden biedt ook hier de oplossing. Daarnaast is er een eerder genoemde link tussen voorkeurstype, bewegingsvoorkeuren en visuele dominantie. Soms blijkt een simpele aanpassing aan de lichaamshouding of technische uitvoering al genoeg om van een gemiddelde sporter een talent te maken.

Evenzo kan een kleine draaiing van het hoofd het verschil maken tussen winst en verlies. Dit geldt voor trainers / coaches en sporters op alle niveaus en binnen elke sport, maar helaas is dit bij weinig mensen bekend. Ook niet binnen de topsport! Dus, wilt u als trainer / coach een grote voorsprong nemen op uw concurrenten? Schakel dan nu de hulp in van Be Significant, de opties zijn legio. Van een eenvoudig begeleidingsgesprek tot een volledige teamanalyse, alles is mogelijk.

Aanbieding op maat

Iedere vraag heeft recht op een eigen antwoord. Be Significant werkt daarom ook niet met standaard workshops, maar levert iedereen een traject op maat. Voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen kunt u een berichtje sturen naar typologie@besignificant.nl of bellen met
06-12593178.

Bijscholingen

Niets is zo praktisch als een goede theorie, tegelijkertijd is niets zo weerbarstig als de dagelijkse praktijk. Om dus een optimaal rendement te kunnen halen uit de bijscholing wordt er altijd gestart met een inventarisatie van de leerwensen, dit uiteraard binnen het onderwerp van de bijscholing. Deze leerwensen zijn vervolgens richtinggevend voor het verloop van de bijscholing, zodat er iedere keer weer een unieke dynamiek ontstaat. Be Significant kan dit doen doordat hij in de loop van de jaren (net als iedere trainer / coach) door schade en schande wijs is geworden.

Deze ervaring wordt vervolgens gekoppeld aan een constructief-kritische blik op de uitkomsten van (recent) wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor staat iedere bijscholing van Be Significant garant voor één of meerdere aha-momenten, zodat alle aanwezigen met nieuwe kennis en vaardigheden naar huis gaat. Be Significant is gespecialiseerd in drie typen bijscholingen, te weten sportoverstijgende bijscholingen, beleidsontwikkeling en volleybalspecifieke bijscholingen.

Sportoverstijgende bijscholingen

Mensen hebben allerlei motieven om te gaan sporten (geld verdienen, afvallen, sociale contacten, etc…), maar uiteindelijk is er maar één manier reden waarom men blijft sporten: PLEZIER. Wanneer je als trainer, coach of kaderlid actief bent is het dus je eerste taak om te zorgen voor een plezierig en veilig sportklimaat. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, u heeft namelijk regelmatig last ‘storend’ gedrag:

  • Kinderen kletsen continu door uw uitleg heen en kunnen zich moeilijk concentreren tijdens een technische oefening.
  • Pubers zijn ongemotiveerd, hebben nergens zin in en houden zich niet aan de regels.
  • Volwassenen zijn enorm eigenwijs en maken op elke oefening een eigen variant.

Sportoverstijgende bijscholingen

In de bijscholingen van Be Significant zult u erachter komen dat u als trainer, coach of kaderlid een grote invloed kunt hebben op het gedrag en de ontwikkeling van uw sporters. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid, u krijgt daarom aan de hand van allerlei verschillende werkvormen de kans om kennis op te doen, vaardigheden te oefenen en ervaringen uit te wisselen.

Beleidsontwikkeling

Binnen iedere vereniging wordt er regelmatig gediscussieerd over onderwerpen die raken aan het gevoerde beleid. Als het niet in het bestuur gebeurd, dan toch zeker onder de trainers, coaches en ouders. Iedereen heeft er een mening over en als de vereniging geen duidelijk beleid heeft ontwikkeld, geeft iedereen er zijn eigen interpretatie aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de discussie over de balans tussen plezier en resultaat.

Be Significant wordt regelmatig ingehuurd om verenigingen te ondersteunen bij dergelijke onderwerpen, de sterke punten van een vereniging worden daarbij altijd als uitgangspunt genomen. Op basis van de vragen en de behoeftes wordt vervolgens ingezet op een duurzaam, veiliger (prettiger) sportklimaat.

Volleybalspecifieke bijscholingen

Zet twee volleybaltrainers bij elkaar en er ontstaat discussie over de ideale techniek en over eenheid in het te spelen systeem. Be Significant heeft jarenlange ervaring in het trainen van volleyballers, specifiek in het trainen van mini’s (t/m 12 jaar) en het trainen van (top-) jeugd (t/m 17 jaar). Op basis van deze volleybalachtergrond, aangevuld met wetenschappelijke kennis en ervaring als workshopleider kunnen volleybalspecifieke bijscholingen

helemaal afgestemd worden op de wensen van de vereniging / trainers en coaches. Of het dan gaat om de methodiek voor het aanleren van het onderarms of bovenhands spelen, over de polsactie tijdens de smash of het systematisch aanleren van een spelsysteem, Be Significant maakt er een inspirerende en leerzame avond van aan de hand van verhalen, filmpjes van nationale toppers en interactieve werkvormen.

„Bart is een enthousiaste workshopleider
die op een bijzondere manier zijn
senioriteit weet te combineren met een
enthousiaste en leergierige houding”

Job Jansen, cursist

NOC*NSF

Middels het sportoverstijgende project ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ biedt NOC*NSF een reeks bijscholingen en verenigingstrajecten aan, met als doel om het sportklimaat in Nederland duurzaam te verbeteren. Be Significant wordt binnen dit project ingezet als kerndocent (hoofddocent) voor de pedagogiek module, themagericht trainen en coachen van 6-12 jarigen / themagericht trainen en coachen van pubers. In deze module wordt de cursist bewust gemaakt van de invloed die hij (zij) heeft op de persoonlijke ontwikkeling van het kind / de puber.

Door in te zetten op deze persoonlijke ontwikkeling wordt het kind / de puber niet alleen een betere sporter, maar ook een beter mens waar u als trainer, coach, teamgenoot en vereniging veel profijt van zult hebben. Ook wordt Be Significant ingezet als trajectbegeleider Sportief Coachen, binnen dergelijke trajecten wordt het kader van verenigingen gestimuleerd om vanuit dezelfde (positieve) visie te werken. Be Significant kan ondersteunen bij het aanvragen van dergelijke trajecten, welke op dit moment nog gratis aangeboden worden.

Aanbieding op maat

Iedere vraag heeft recht op een eigen antwoord. Be Significant werkt daarom ook niet met standaard workshops, maar levert iedereen een traject op maat. Voor meer informatie over de mogelijkheden en prijzen kunt u een berichtje sturen naar bijscholing@besignificant.nl of bellen met
06-12593178.

Contact

Uw naam:
Uw email:
Bericht:
Onderwerp: